کاشت حلزون شنوایی بهزیستی هیات امنای صرفه جویی ارزی

سالانه ۱۲۰۰ کودک در کشور نیازمند کاشت حلزون هستند

سالانه ۱۲۰۰ کودک در کشور نیازمند کاشت حلزون هستند

مدیرعامل بنیاد بخشش از پرداختکمک هزینه ۳ میلیونی به ۸۶۸ کودک نیازمند کاشت حلزون خبر داد و گفت: سالانه حدود ۱۵۰۰ کودک ناشنوا در کشور متولد می‌شوند که ۱۲۰۰ نفر آنها مستعد کاشت حلزون هستند.