کاشت درخت

صداقت؛ حلقه گمشده مدیریت شهری تبریز!
آیا تبریز در گذشته کویر بود؟

صداقت؛ حلقه گمشده مدیریت شهری تبریز!

در چند روز اخیر موضوع فضای سبز تبریز به یکی از مباحث اولویت‌دار رسانه‌های شهر اولین‌ها تبدیل شده است.

تبریز با فقر فضای سبز مواجه است
اعتراف دیرهنگام شهردار تبریز؛

تبریز با فقر فضای سبز مواجه است

شهردار تبریز گفت: طبق استانداردها برای هر شهروند تبریزی باید شش اصله درخت وجود داشته باشد اما هم اکنون در تبریز در کل یک میلیون درخت وجود دارد.