کالاهاي اساسي کشاورزي

گشت نظارت بر بازار کالاهای اساسی آذربایجان شرقی

گشت نظارت بر بازار کالاهای اساسی آذربایجان شرقی

گشت هاي بازرسي و نظارت بر بازار کالاهاي اساسي کشاورزي در آذربايجان شرقي همزمان با سراسر کشور آغاز شد.