کانال اسلامشهر

علت تاخیر اجرای کانال اسلامشهر، جابجایی کابل های مخابرات بود
شهردار منطقه 3:

علت تاخیر اجرای کانال اسلامشهر، جابجایی کابل های مخابرات بود

شهردار منطقه 3 تبریز در بازدید از روند اجرابی کانال سرپوشیده هدایت آبهای سطحی اسلامشهر، وجود تاسیسات های شهری همچون کابل های برق و مخابرات و لوله های آب و فاضلاب شهری و گاز بر مسیر پروژخه را عواملی بر زمان‌بر بودن احداث کانال دانست.