کانون هموفیلی احمد قویدل ویروس کرونا

کرونا با «توصیه» و «خواهش» مهار نمی‌شود

کرونا با «توصیه» و «خواهش» مهار نمی‌شود

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، گفت: بازنگری در سیاست های اجرایی ستاد ملی کرونا با توجه به افزایش نگران کننده آمار فوتی های کرونا، ضرورتی انکار ناپذیر است.