کانیه وست

آدیداس برای نخستین بار در ۳۲ سال گذشته ضرر کرد

آدیداس برای نخستین بار در ۳۲ سال گذشته ضرر کرد

شرکت آلمانی آدیداس در گزارش عملکرد مالی خود در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار در ۳۲ سال گذشته اعلام ضرر کرد.