کاهش تصادفات

تبریز رتبه نخست کاهش تصادفات درون‌شهری در کشور

تبریز رتبه نخست کاهش تصادفات درون‌شهری در کشور

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز از رتبه نخست این شهر در کاهش تصادفات درون شهری طی سال ۱۴۰۱ در کشور خبر داد.