کاهش مبتلایان

کاهش بیماران بیمارستان امام رضای تبریز به دلیل محدودیت‌های کرونایی
رییس بیمارستان امام رضای تبریز:

کاهش بیماران بیمارستان امام رضای تبریز به دلیل محدودیت‌های کرونایی

رییس بیمارستان امام رضای تبریز از کاهش پنج درصدی بیماران این مرکز آموزشی درمانی به ‌دنبال اعمال محدودیت‌های هوشمند کرونایی، خبر داد.

کرونا در آذربایجان‌شرقی رو به کاهش است
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کرونا در آذربایجان‌شرقی رو به کاهش است

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد روند شیوع کرونا در آذربایجان‌شرقی رو به کاهش اس