کتابخانه سیار

توزیع ۱۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های منطقه آزاد ارس
مدیر فرهنگی منطقه آزاد ارس خبر داد؛

توزیع ۱۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های منطقه آزاد ارس

مدیر فرهنگی منطقه آزاد ارس گفت: ترویج کتابخوانی یکی از محورهای مهم فعالیت این منطقه است و بر این اساس ۱۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی و مدارس منطقه توزیع شده است.