کرم عسل

تولید کِرِم عسل برای نخستین بار در کشور

تولید کِرِم عسل برای نخستین بار در کشور

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولیدکِرِم عسل برای نخستین بار در کشور در آذربایجان شرقی خبر داد.