کروناویروس دانشگاه

دریافت تست کرونا از دانشجویان توسط دانشگاههای انگلیس

دریافت تست کرونا از دانشجویان توسط دانشگاههای انگلیس

به نقل از یودبلیونیوز، چندین دانشگاه انگلیس تصمیم دارند به جای تکیه بر سیستم ملی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، خودشان برای دریافت تست کووید-۱۹ از دانشجویان و پرسنل تلاش کنند. سیستم ملی دریافت تست هنوز فاقد ظرفیت کافی است و اغلب افراد مجبورند برای آزمایش مسافتی طولانی را طی کنند.