کرونایی

۱۶۸۰ کرونایی در بیمارستان‌های آذربایجان‌شرقی بستری هستند

۱۶۸۰ کرونایی در بیمارستان‌های آذربایجان‌شرقی بستری هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:در زمان حاضر یک هزار و ۶۸۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آذربایجان‌شرقی بستری هستند.