کریم همتی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراکز درمانی

کاهش مراکز درمانی خارج از کشور هلال احمر از ۲۶ مرکز به ۱۵ مرکز

کاهش مراکز درمانی خارج از کشور هلال احمر از ۲۶ مرکز به ۱۵ مرکز

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در چند سال گذشته تعداد مراکز درمانی خارج از کشور از ۲۶ مرکز به ۱۵ مرکز کاهش پیدا کرده است و برخی مراکز دیگر هلال احمر نیز مجبور به تعطیلی شده‌اند.