کسی او را ندید

مستند تبریزی «کسی او را ندید» به جشنواره سینما حقیقت راه یافت

مستند تبریزی «کسی او را ندید» به جشنواره سینما حقیقت راه یافت

فیلم مستند «کسی او را ندید» از تولیدات خانه سینمای مستند تبریز به پانزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت راه یافت.