کشاورزی اردبیل

کشاورزان از آتش زدن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول خودداری کنند

کشاورزان از آتش زدن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول خودداری کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: به کشاورزان و بهره‌برداران عزیز نیز توصیه می‌کنیم به هنگام برداشت محصول  از آتش زدن بقایای گیاهی به هر منظوری خودداری نمایند و در صورت مشاهده آتش سوزی بلافاصله مراکز خدمات جهاد کشاورزی و همچنین یگان ویژه حفاظت از امور اراضی را در جریان حادثه قرار دهند.