کشتیرانی

مذاکره مخبر با امیر قطر برای ازسرگیری سفرهای دریایی جام جهانی

مذاکره مخبر با امیر قطر برای ازسرگیری سفرهای دریایی جام جهانی

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به محدودیت اعلام‌شده از سوی قطری‌ها برای جابه‌جایی تماشاگران ایرانی به جام جهانی گفت: این موضوع هنوز لغو نشده است و معاون اول رئیس‌جمهور با امیر قطر مذاکره خواهد کرد.