کشف جرم

۴۶۸ دستگاه استخراج رمز ارز در تبریز جمع‌آوری شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:

۴۶۸ دستگاه استخراج رمز ارز در تبریز جمع‌آوری شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه در سالجاری ۷۴ مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز در تبریز شناسایی شد، گفت: تعداد ۴۶۸ دستگاه غیرمجاز از این مراکز جمع آوری شد.