کفسازی

عملیات ساماندهی و کفسازی بازارچه گجیل توسط شهرداری منطقه ۴ تبریز آغاز شد
با اعتبار بالغ بر 10 ميليارد ريال؛

عملیات ساماندهی و کفسازی بازارچه گجیل توسط شهرداری منطقه ۴ تبریز آغاز شد

شهردار منطقه 4 تبريز از آغاز عملیات ساماندهي و کفسازی بازارچه گجيل خبر داد.