کفش تبریز

کاهش تقاضا در مقابل افزایش قیمت
"تبریزمن" علت افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنعت کفش تبریز را بررسی می کند؛

کاهش تقاضا در مقابل افزایش قیمت

یک تولیدکننده کفش در تبریز می گوید هزینه های سرسام آور تولید کفش در کنار هزینه‌های جاری نسبت به هزینه های بلوکه شده در کارخانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست!

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن کفش تبریز مشخص شدند

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن کفش تبریز مشخص شدند

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن کفش تبریز مشخص شدند.

تجلیل کارآفرینان صنعت کفش تبریز، تجلیل از اشتغال زایی است
دبیراجرائی خانه کارگر آذربایجان شرقی:

تجلیل کارآفرینان صنعت کفش تبریز، تجلیل از اشتغال زایی است

دبیراجرائی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی، گفت: تجلیل کارآفرینان صنعت کفش تبریز، تجلیل از اشتغالزایی است.