کلاس

۲۱۵ میلیارد ریال طرح مدرسه سازی در آذربایجان شرقی افتتاح شد

۲۱۵ میلیارد ریال طرح مدرسه سازی در آذربایجان شرقی افتتاح شد

چهار طرح مدرسه سازی به نام «حاج قاسم سلیمانی» در شهرستان های تبریز و سراب استان آذربایجان شرقی به ارزش ۲۱۵ میلیارد ریال افتتاح شد.