کلرادوی آمریکا

۲۳ کشته و مجروح در تیراندازی شبانه کلرادوی آمریکا

۲۳ کشته و مجروح در تیراندازی شبانه کلرادوی آمریکا

تیراندازی در یک کلوب شبانه در کلرادوی آمریکا ۵ کشته و ۱۸ مجروح بر جای گذاشت.