کلسترول ریسک بیماری قلبی خطر حمله قلبی

ارتباط کلسترول بالا در اوایل عمر با بروز مشکلات قلبی در میانسالی

ارتباط کلسترول بالا در اوایل عمر با بروز مشکلات قلبی در میانسالی

مطالعات نشان می دهد ابتلا به کلسترول بالا در اوایل نوجوانی و اوایل دهه ۲۰ زندگی، ریسک حمله قلبی، سکته یا سایر مشکلات قلبی عروقی را در دور میانسالی افزایش می دهد.