کلید اولیه دانشنامه پزشکی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی دفترچه سئوالات دانشنامه پزشکی

انتشار کلید سئوالات دو آزمون دانشنامه پزشکی

انتشار کلید سئوالات دو آزمون دانشنامه پزشکی

به گزارش تبریزمن، دفترچه سئوالات و کلید اولیه شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و چهارمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان می توانند از طریق سایت این مرکز به نشانی Sanjeshp.ir کلید اولیه آزمون خود را مشاهده کنند.