کلید سوالات کنکور کنکور 99 نتایج اولیه کنکور

کلید نهایی سئوالات کنکور امروز منتشر می‌شود

کلید نهایی سئوالات کنکور امروز منتشر می‌شود

به گزارش تبریزمن، نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۹ به صورت کارنامه تهیه و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت و انتخاب رشته مجازین کنکور از روز چهارشنبه دوم مهر آغاز می‌شود و تا روز شنبه پنجم این ماه ادامه دارد.