کمبود اکسیژن

گزارشی از متضرر شدن بیماران از کمبود اکسیژن در آذربایجان‌شرقی دریافت نکرده‌ایم
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

گزارشی از متضرر شدن بیماران از کمبود اکسیژن در آذربایجان‌شرقی دریافت نکرده‌ایم

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: گزارشی از متضرر شدن بیماری از کمبود اکسیژن با وجود افزایش مصرف، دریافت نشده است.