کمبود معلم

کمبود شدید معلم در بناب
مدیر آموزش و پرورش شهرستان خبر داد:

کمبود شدید معلم در بناب

مدیر آموزش و پرورش بناب با اشاره به کمبود شدید معلم در این شهرستان گفت: در بعضی پایه‌های ابتدایی به ناچار از چند معلم در یک پایه استفاده می‌شود و در بعضی از مدارس نیز از دانشجو معلم‌ها و بازنشستگان برای تدریس استفاده می‌کنیم.