کمبود میوه

استاندار آذربایجان شرقی: کمبود میوه نداریم

استاندار آذربایجان شرقی: کمبود میوه نداریم

استاندار آذربایجان شرقی گفت: کمبودی از نظر میوه در استان نداریم .