کمک های انسانی

خیریه نوبر، هیچ صندوقی ندارد/ تامین هزینه‌های درمانی۱۰هزار بیمار در تبریز
مدیرعامل موسسه خیریه نوبر تبریز در جمع خبرنگاران؛

خیریه نوبر، هیچ صندوقی ندارد/ تامین هزینه‌های درمانی۱۰هزار بیمار در تبریز

رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه نوبر تبریز گفت: بیش از 10 هزار بیمار تبریزی تحت پوشش این موسسه قرار دارند و ماهانه بیش از 300 میلیون تومان فقط برای تامین هزینه‌های دارویی این بیماران هزینه می‌شود.