کمک

هلال احمر آذربایجان شرقی ۳۵ هزار بسته معیشتی توزیع کرد
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی خبر داد:

هلال احمر آذربایجان شرقی ۳۵ هزار بسته معیشتی توزیع کرد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون ۳۵ هزار بسته معیشتی در سه مرحله توسط این جمعیت توزیع شده است.

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

به همت یک جوان خیر تبریزی، یک باب خانه ۱۳۰ متری در منطقه عباسی تبریز احداث و به یکی از خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت تحویل گردید.