کمیته امداد امام خمینی اداره کل کمیته امداد اردبیل کمیته امداد اردبیل سوء تغذیه کودکان کمک به نیازمندان اطعام نیازمندان

۱۵۹۹ کودک اردبیلی دچار سوءتغذیه هستند

۱۵۹۹ کودک اردبیلی دچار سوءتغذیه هستند

اردبیل ـ مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: طبق معرفی مراکز بهداشت سطح استان اردبیل تعداد ۱۵۹۹ کودک زیر ۶ سال مبتلا به سوءتغذیه تحت پوشش کمیته امداد است.