کمیسیون اقتصادی

پنج وزیر برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌روند
در هفته جاری؛

پنج وزیر برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌روند

وزرای آموزش و پرورش، اقتصاد، امور خارجه، اطلاعات و جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس:

افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اعلام کرد: افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد.