کمیسیون امنیت ملی مجلس

برخورد نرم با اغتشاشگران خیانت به ملت است/با این افرادمماشات نشود
رضایی:

برخورد نرم با اغتشاشگران خیانت به ملت است/با این افرادمماشات نشود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نباید با آن کسی که رفتار خشنی علیه نظام و ملت داشته، با مماشات برخورد کرد چرا که برخورد نرم با آنان خیانت به مردم است.