کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

کمیته حقیقت یاب باید خروجی داشته باشد/ خسارت متضرران پرداخت شود
حیدری:

کمیته حقیقت یاب باید خروجی داشته باشد/ خسارت متضرران پرداخت شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه کمیته حقیقت یاب حوادث اخیر باید خروجی داشته باشد، گفت: باید خسارت متضرران حوادث اخیر تعیین و پرداخت شود.