کمیسیون فرهنگی

مجلس اعتبارات ویژه‌ای برای تقویت تیم ملی به فدراسیون فوتبال داد
قاضی‌زاده هاشمی:

مجلس اعتبارات ویژه‌ای برای تقویت تیم ملی به فدراسیون فوتبال داد

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: مجلس اعتبارات ویژه‌ای برای حمایت از جام جهانی در بودجه امسال به فدراسیون فوتبال اختصاص داد تا عوامل مختلف به تقویت تیم ملی کمک کنند.