کنجد ناشکوفا

کشت کنجد ناشکوفا برای نخستین بار در آذربایجان‌شرقی
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد

کشت کنجد ناشکوفا برای نخستین بار در آذربایجان‌شرقی

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از کشت کنجد ناشکوفا برای نخستین بار در استان خبر داد.