کندرود

شناسایی و کشف ۴ دستگاه استخراج رمز ارز از روستای کندرود

شناسایی و کشف ۴ دستگاه استخراج رمز ارز از روستای کندرود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از شناسایی و کشف 4 دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال از روستای کندرود در حوزه‌ی برق باسمنج توسط همکاران این شرکت خبر داد.

قتل فجیح جوان ناکام مقابل چشمان مادرش در کندرود

قتل فجیح جوان ناکام مقابل چشمان مادرش در کندرود

عصر چهارشنبه هفته پیش بود که سرنوشت خانواده ای عوض شد و علیرضا پسر این خانواده، به طرز فجیعی به دست دایی های خود به قتل رسید.