کنکور سراسری حذف کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسی چهار سناریوی پیش روی کنکور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی

بررسی چهار سناریوی پیش روی کنکور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی

به ‌گزارش تبریزمن، دکتر ابراهیم سوزنچی معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی  در حاشیه جلسه ۱۳۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در جمع خبرنگاران طی سخنانی گفت: جلسه ستاد یک پیش از دستور اولیه داشت که بحث بهیاران بود و قرار بر این شد که بررسی بیشتری  روی این موضوع صورت گیرد.