کنکور 99 سازمان سنجش

آمار مجازین و ظرفیت پذیرش کنکور اعلام شد

آمار مجازین و ظرفیت پذیرش کنکور اعلام شد

فاطمه زرین آمیزی در گفت و گو با تبریزمن، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۹ به صورت کارنامه تهیه و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت و انتخاب رشته مجازین کنکور از روز چهارشنبه دوم مهر آغاز می‌شود و تا روز شنبه پنجم این ماه ادامه دارد.