کهکشان آژانس فضایی اروپا

عکس روز آژانس فضایی اروپا
                کهکشان مارپیچی در یک نگاه

عکس روز آژانس فضایی اروپا کهکشان مارپیچی در یک نگاه

، تصویر”NGC ۱۶۱۴” که توسط تلسکوپ فضایی هابل ناسا / آژانس فضایی اروپا گرفته شده است، یک کهکشان غیرعادی دارای فعالیت است. این کهکشان در حدود ۲۰۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و در جنوب صورت فلکی جوی قرار گرفته است.