کیانی

تشکیل کارگروه اصلاح ساختار و فرآیندهای منطقه آزاد ارس
مشکلات ساختاری و فرآیندی در ارس موجب نارضایتی مردم شده است

تشکیل کارگروه اصلاح ساختار و فرآیندهای منطقه آزاد ارس

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بر لزوم تسریع در خدمت رسانی با حذف بروکراسی های زائد و کوتاه کردن فرآیندها تاکید کرد.

شرط حضور کیانی و تیموری در تراکتور/زمان میزبانی مس در رفسنجان مشخص شد

شرط حضور کیانی و تیموری در تراکتور/زمان میزبانی مس در رفسنجان مشخص شد

شرط جدایی دو بازیکن تیم فوتبال مس رفسنجان مشخص شد.