گردشگرسی

آخرین وضعیت آبی دو تالاب مهم آذربایجان شرقی
مسئول دبیرخانه تالاب‌های استان تشریح کرد:

آخرین وضعیت آبی دو تالاب مهم آذربایجان شرقی

مسئول دبیرخانه تالاب‌های آذربایجان شرقی آخرین وضعیت آبی تالاب های قوریگل و قره قشلاق، دو تالاب مهم استان را تشریح کرد.