گردو

خوی قطب اول تولید گردوی پیوندی در کشور
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوی اعلام کرد

خوی قطب اول تولید گردوی پیوندی در کشور

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوی گفت: این شهرستان قطب اول تولید گردوی پیوندی در سطح کشور است.

باغات گردو در استان اردبیل تقویت می‌شود

باغات گردو در استان اردبیل تقویت می‌شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل از توسعه و تقویت باغات گردو در مناطق مختلف این استان در سال آینده خبر داد.