گرمای هوا

ساکنان اردبیل از جولان گرما در چله نگرانند

ساکنان اردبیل از جولان گرما در چله نگرانند

زوزه تندباد گرم که برای چندین روز متوالی با شدت و ضعف متناوب در پهنه مرکزی استان اردبیل وزیدن گرفته باعث نگرانی ساکنان منطقه و به خصوص روستاییان و کشاورزان شده است.