گروه صنعتی ایران خودرو

ویراژ خودروسازان زیان‌ده در اقتصاد ایران/ ۴۰۰ همت زیان و بدهی!

ویراژ خودروسازان زیان‌ده در اقتصاد ایران/ ۴۰۰ همت زیان و بدهی!

بررسی صورت های مالی خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نشان می دهد که مجموع بدهی و زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور -فقط شرکت های مادر- نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد

مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد

مهدی خطیبی از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار شد.