گروه های خونی

نیاز فوری به اهدای خون در تمام گروه‌های خونی در آذربایجان شرقی
خبر

نیاز فوری به اهدای خون در تمام گروه‌های خونی در آذربایجان شرقی

به دنبال کاهش ذخایر خونی در سراسر کشور و آذربایجان شرقی، نیاز فوری به اهدای خون در تمامی گروه‌های خونی در این استان، وجود دارد.