گرگ

افتخارآفرینی فیلم تبریزی «گرگ» در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

افتخارآفرینی فیلم تبریزی «گرگ» در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

فیلم کوتاه تبریزی «گرگ» در جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر خراسان شمالی خوش درخشید.