گزارش کامل

بررسی تعرفه عوارض محلی زیر سایه خط و نشان انتخاباتی رئیس
گزارش تبریز من از جلسه این هفته شورای شهر تبریز؛

بررسی تعرفه عوارض محلی زیر سایه خط و نشان انتخاباتی رئیس

دویست و هجدمین جلسه‌ی رسمی شورای اسلامی کلانشهر تبریز امروز یکشنبه ۲۱ دی ، با حضور رئیس، اعضای شورا و شهردار تبریز در عمارت ساعت تبریز، برگزار شد که فریدون بابایی اقدم تنها عضو غایب این جلسه بود.