گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی راهنمای بالینی

تشخیص اختلال یادگیری زبان مادری کودکان

تشخیص اختلال یادگیری زبان مادری کودکان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از طراحی و اجرای آزمون های بالینی زبانی برای تشخیص اختلال یادگیری زبان مادری کودکان خبر داد.