گمرک خدا آفرین

بازگشایی گمرک خداآفرین برای مشارکت در بازسازی قره‌باغ ضروری است
معاون استاندار آذربایجان‌شرقی:

بازگشایی گمرک خداآفرین برای مشارکت در بازسازی قره‌باغ ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: بازگشایی گمرک خداآفرین برای تسهیل عبور و مرور به جمهوری آذربایجان به منظور مشارکت در بازسازی مناطق آزادشده این جمهوری لازم و ضروری است.