گوشت گوسفند

گوسفند، افسار گسیخت!
"تبریزمن" از کاهش قدرت خرید مردم آذربایجان‌شرقی در پی افزایش قیمت گوشت گوسفندی گزارش می دهد؛

گوسفند، افسار گسیخت!

در قصابی‌ها و فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت گوسفند در نقاط مختلف تبریز، قیمت‌ها متفاوت است و این امر سبب شده؛ مردم در پی یافتن گوشت نسبتاً ارزان، مقابل برخی از واحدهای فروش گوشت در منطقه بازار، کره‌نی خانا، مارالان و... صف بکشند.